آبشار دره گاهان تفت یزد آبشار دره گاهان تفت یزد، موضوع بحث ما است. ایران کشوری چهار فصل است که در هر شهر آن می‌توان چهار فصل دیگر را دید. برای مثال یزد، یکی از شهرهای قدیمی ایران با قدمتی چند هزار ساله است که…