آدرس آرامگاه کوروش

آرامگاه کوروش بزرگ
جاذبه های گردشگری

آرامگاه کوروش بزرگ


آرامگاه کوروش بزرگ آرامگاه کوروش بزرگ یکی از مشهورترین جاذبه های گردشگری ایران است که در استان فارس قرار دارد.کوروش بزرگ بنیان‌گذار سلسله هخامنشیان ، یکی از…