پاموکاله پاموکاله، حوض های کوچک سفید  از سنگ تراورتن هستند که استخر آب گرم در ترکیه به وجود آوردند.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این  استخر آب گرم در ترکیه بیشتر آشنا شوید. معرفی استخر آبگرم حوضچه از سنگ تراورتن…