روستای خراشاد روستای خراشاد  ، در ۲۴ کیلومتری بیرجند در استان خراسان جنوبی است،در این روستا نخبه پرور و عالم خیز بود و به صنایع دستی و طبیعی شهرت دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این روستا در خراسان جنوبی…