سرزمین سیاه سرزمین سیاه ، در تاریخ ۱۷ مرداد پیشنهاد دادن که  ثبت ملی بشود و این سرزمین جز لیست اثار ملی کشورمان به ثبت رسید.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این  سر زمین  بیشتر آشنا شوید. معرفی شهر طبس…