غار یخی کامچاتکا غار یخی کامچاتکا ، غار یخی  در شبه جزیره کامچاتکا در کشور روسیه قرار گرفته است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این غار یخی شگفت انگیز بیشتر آشنا شوید. معرفی غار یخی کامچاتکا غاریخی در جزیره کامچاتکا…