دنیای کریستال دنیای کریستال ،دنیای از کرستال سواروسکی و فروشگاهی در اسنسبروک در ۱۹۹۵ یه مناسبت صدمین سالگرد شرکت جواهر سازی ساخته شده است،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این  دنیا از جنس کریستال که هیج کجا نمیتوانید مثل آن…