از فرودگاه جدید استانبول به تکسیم

فرودگاه جدید استانبول
راهنمای سفر

چگونه از فرودگاه جدید استانبول به مرکز شهر برویم


چگونه از فرودگاه جدید استانبول به مرکز شهر برویم ؟ یکی از موضوعاتی که در سفرهای خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است رسیدن به هتل و محل…