کاخ اردشیر بابکان کاخ اردشیر بابکان  در شهر فیروز آباد در استان فارس است فیروز آباد در ۳ کیلومتری از کاخ قرار دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این کاخ و آتشکده در فیروز آباد بیشتر آشنا شوید. تاریخچه‌ کاخ…