جاهای دیدنی‌ اهواز اهواز مرکز استان خوزستان و یکی از شهرهای پر جمعیت ایران است. اهواز یکی از بهترین شهرهای ایران که جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری فراوانی دارد . جاهای دیدنی اهواز که یکی از شهرهای صنعتی و نفت‌خیز کشورمان است و اکثر…