تنگ چوگان تنگ چوگان از دیدنی های شهر کازرون در استان فارس است و در نزدیکی شهر بیشاپور قرار گرفته است.سنگ برجسته ها مربوط به پادشاهان ساسانی است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این مکان بیشتر آشنا شوید. این محل…