رستوران گروتا پالازس رستوران گروتا پالازس ،رستورانی بدون دیوار است ۲۲ متر بالاتر از دریا در هوایی عالی با صدای امواج غذا خود را می دهد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این  رستوران شگفت انگیز بیشتر آشنا شوید. معرفی رستوران…