ایتالیا

پورتوفینو
جاذبه های گردشگری

بندر پورتوفینو ایتالیا


بندر پورتوفینو ایتالیا ایتالیا دیدنی های بسیار زیادی دارد که در حق آن ها کم لطفی شده و در دنیا شناخته شده نیستند.بندر پورتوفینو یکی از جاذبه…

دریاچه کومو ایتالیا
جاذبه های گردشگری

دریاچه کومو ایتالیا


دریاچه کومو ایتالیا ایتالیا یکی از کشورهای دیدنی قاره اروپاست که شاهکارهای هنری و معماری زیادی در آن وجود دارد.جاذبه های فرهنگی در این کشور بسیار بیشتر…