قلعه دختر باکو (Maiden Tower) ، از آثار دوره ساسانی در شهر باکو است.این قلعه در سال ۱۹۶۰ مرمت و در سال ۱۹۶۴ به موزه تبدیل شده است.سازمان یونسکو در سال ۲۰۰۰ این بنا را در میراث جهانی یونسکو ثبت نمود.یکی از مقاصد گردشگری محبوب…