برج پیزا ،برجی کج و جذاب در ایتالیا کشور ایتالیا پر است از جاذبه های گردشگری که نام آن ها در سراسر دنیا پیچیده و هر ساله افراد زیادی برای بازدید از این جاذبه ها به این کشور سفر می کنند.یکی از جالب ترین جاذبه…