بقعه درویش فخرالدین بابل بابل، یکی از شهرهای زیبا و دیدنی استان مازندران است که با شمار زیادی از جاذبه‌های طبیعی، گردشگری و تفریحی، از پرگردشگرترین شهرهای کشور به حساب می‌آید. در این مطلب از مجله گردشگری هم اقلیم شما را با بقعه درویش فخرالدین…