دیدنی های بندر جاسک  بندر جاسک واقع در یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران هست .جاسک در گذشته از جمله بنادر مهم تاریخی تجاری و استراتژیک و دارای تمدنی ۳ هزار ساله بوده است.بندر جاسک با تاریخی کهن و جلوه های طبیعت زیبا…