قلعه بیرجند قلعه بیرجند ، نام هایی همچون قلعه ته ده یا دژ بیرجند می گویند که در استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند قرار دارد،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این دژ قدیمی  بیشتر آشنا شوید. آشنایی با شهر…