جذاب ترین تفریحات تهران تهران که به عنوان پایتخت سیاسی کشورمان است همچون دیگر کلانشهرها از تفریحات و جاذبه‌های تفریحی و گردشگری بسیار برخوردار است که از چشم همه دور مانده است. امکانات رفاهی در تهران بزرگ اغلب همتراز با کشورهای غربی است و تنها…