باغ ملی شیراز باغ ملی شیراز یکی از جاهای دیدنی شیراز در استان فارس است . زمین اطراف در قرن هشتم صحرا مصلا بود است و با گذر زمان به ساختمان تبدیل شده اند.و بخشی از آن نیز به باغ ملی تبدیل شده است این…