قلعه دختر فیروزآباد قلعه دختر فیروزآباد در شش ۶ کیلومتری  در دامنه کوهی مشرف به جاده فیروزآباد به شیراز قرار دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این قلعه در استان فارس بیشتر آشنا شوید. این قلعه بزرگ و محکم برتمام…