گردشگاه بش قارداش گردشگاه بش قارداش  در هفت کیلومتری بجنورد در استان خراسان شمالی قراردارد . این مجموعه استخر دیرینه است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا گردشگاه در بجنورد بیشتر آشنا شوید. اهمیت چشمه بش قارداش چشمه های آب معدنی هستند…