هر یک از شهرها و نقاط مختلف در کشورمان به دلیل برخورداری از جاذبه های تاریخی و گردشگری در برخی از بازه های زمانی با تقاضای زیادی برای سفر مواجه میشوند. کیش از جمله انتخاب های همیشگی می باشد که مقصد اصلی سفر در تعطیلات…