شهر رودیان سمنان در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با شهر رودیان سمنان آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با این شهر در استان سمنان در ادامه با ما همراه باشید. سمنان یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است. مرکز این…