جزیره بورابورا  جزیره بورابورا ،یکی از زیباترین جزایر دنیاست که در اقیانوس آرام قرار گرفته است و بهشت استوایی به حساب می آید.آب شفاف آن با ترکیب سواحل با ماسه سفید و منظره سرسبز اطراف تلفیق شگفت انگیز است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم…