دیدنی های بسطام در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با دیدنی های بسطام آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با دیدنی های این شهر تاریخی در استان سمنان در ادامه با ما همراه باشید. سمنان یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است….