جاهای دیدنی سنندج  سنندج از شهرهای قدیمی و تاریخی استان کردستان است و نام قدیم این شهر ” سینه دژ ” بوده است و علت این نامگذاری به دلیل موقعیت جغرافیای این شهر بوده است که در وسط یا سینه ی دژ آبیدره در رشته…