شهر شیطان صربستان شهر شیطان صربستان :: در یکی از شهرهای صربستان،فرسایش سنگ ها در گذر زمان باعث به وجود آمدن صخره هایی با شکل های عجیب شده است؛به همین دلیل این شهر به شهر شیطان شهرت پیدا کرد و یکی از جاذبه های گردشگری…