روستای میامی مشهد روستا میامی از منطقه خراسان رضوی است که جزئی از دهستان میامی مشهد محسوب می‎‌شود. روستای میامی حدود ۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد و چند جاذبه تاریخی-گردشگری در آن میتوان دید.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این روستایی…