آشنایی با مارماریس ترکیه را می توان محبوب ترین کشور برای گردشگران ایرانی دانست چراکه افراد زیادی در سال به این کشور سفر می کنند و از شهرهای توریستی و دیدنی آن بازدید می کنند.استانبول توریستی ترین شهر ترکیه است که قطعا با آن آشنایی…