جزیره شیدور مقدمه جزیره شیدور ایران یک کشور چهار فصل است که در هر فصل، با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور، مقاصد گردشگری و سفر تغییر می‌کند. در فصول سرد سال مانند پاییز و زمستان، بهترین مقصد برای سفر، استان‌های جنوبی…