دریای مرمره یکی از خاص‌ترین جاذبه های طبیعی ترکیه است. وجود جزایری زیبا با معماری وام گرفته از رم شرقی شما را ترغیب می‌کند که به این دریای زیبا سری بزنید. اگر در سفر به ترکیه به دنبال یک گردش متفاوت هستید، پس توصیه ما…