سرای مشیر شیراز سرای مشیر شیراز یکی از بازار های است که در مجموعه بزرگ وکیل  و در بازار وکیل قرار گرفته و علاوه بر ویژگی ها معماری، زیبایی خاصی نیز دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این سرا  در…