آبشار تخت چو آبشار تخت چو ، آبشاری در آمازون ایران می باشد .در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با آبشار تخت چودر آمازون ایران بیشتر آشنا شوید. تخت چو یا تخت چان منطقه ای در شهرستان پلدختر، یکی از شهرهای…