دروازه هادریان آنتالیا در این مطلب از مجله گردشگری هم اقلیم شما را با دروازه هادریان آنتالیا آشنا خواهیم کرد. در ادامه همراه ما باشید. آنتالیا بخشی از پیشینه پربار ترکیه را در بناهای باستانی خود به تصویر می کشد و روایتی از ادوار گذشته…