رفتن از فرودگاه جدید استانبول به مرکز شهر

فرودگاه جدید استانبول
راهنمای سفر

چگونه از فرودگاه جدید استانبول به مرکز شهر برویم


چگونه از فرودگاه جدید استانبول به مرکز شهر برویم ؟ یکی از موضوعاتی که در سفرهای خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است رسیدن به هتل و محل…