جاهای دیدنی قزوین شهر قزوین، شهری در غرب می باشد که در ارتفاع ۱۲۷۸ متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته است، قزوین از جمله شهرهایی بوده که در نقطه اتصال دو شاه راه شرقی-غربی و جنوب به مرکز واقع شده است و این دو…