رکورد جدید طولانی ترین پرواز مسافربری جهان بر اثر کرونا یکی از صنایعی که در اثر کرونا آسیب شدیدی دید صنعت هوایی بود که در چند ماه گذشته آسیب بسیار زیادی به آن وارد شد.اما همین موضوع شیوع ویروس کرونا باعث شد خبر جالبی از…