علی و نینو

مجسمه علی و نینو
جاذبه های گردشگری

مجسمه علی و نینو


مجسمه علی و نینو باتومی مجسمه علی و نینو یکی از جاذبه های گردشگری گرجستان است که در سال‌های اخیر دی بین گردشگران از محبوبیت خاصی برخوردار…