۱۷ مکان از بهترین مکان‌های بسیار زیبا برای عکاسی در ترکیه ترکیه کشور جذابی است که بین شرق و غرب قرار دارد و تنها کشوری در جهان است که دو قاره را به هم پیوند می‌دهد. این کشور دارای تاریخ غنی و طبیعت بی‌نظیر است…