مجسمه علی و نینو باتومی مجسمه علی و نینو یکی از جاذبه های گردشگری گرجستان است که در سال‌های اخیر دی بین گردشگران از محبوبیت خاصی برخوردار شده.این مجسمه متحرک در پارک میراکل ، پشت چرخ و فلک شهر و درست در کنار اسکله باتومی…