مسجد ایاصوفیه استانبول همانطور که می‌دانید جاذبه های تاریخی زیادی در شهر استانبول وجود دارد که در سفر به استانبول می توانند ساعت ها و حتی روزها شما را سرگرم خود کنند.یکی از جاذبه های گردشگری و تاریخی استانبول مسجد ایاصوفیه است که امروز در…