مجسمه ابوالهول مجسمه ابوالهول ، یکی از دیدنی ها مهم جهان است که در مصر قرار گرفت است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید با این مجسمه در مصر بیشتر آشنا شوید. معرفی مجسمه ابوالهول این مجسمه یکی از دیدنی مهم جهان است…