نقش رجب نقش رجب یکی از هزاران  مکان‌های تاریخی و جاهای دیدنی مرودشت در استان فارس قرار گرفته است .این استان در گذشت قدیم برای مدت طولانی پایتخت و حاکم نشین بوده دارای مکان های تاریخی متعددی است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم…