کوه خواجه کوه خواجه، کوهی در سرزمین ایران زمین است در استان سیستان و بلوچستان و شهر زابل است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این کوه باستانی در زابل  بیشتر آشنا شوید. کوه خواجه کجاست؟ در ۳۰ کیلومتر جنوب غربی…