گودال آبی بزرگ گودال آبی بزرگ (Great Blue Hole)، یک گودال بزرگ در سواحل کشور بلیز Belize قرار دارد و عمق این گودال به ۱۰۸ می رسد. و بخشی از دیوار ه مرجانی  بلیز است و به عنوان میراث  جهانی یونسکو است.در ادامه همراه وب…