آرامگاه شاه شجاع آرامگاه شاه شجاع از مکان های دیدنی شیراز در استان فارس است. که کمتر کسی از او مطلع است مقبره یکی از سلاطین آل مظفر است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این آرامگاه در شیراز بیشتر آشنا…