قلعه ایزدخواست قلعه ایزدخواست ، در  شهرستان آباده در استان فارس قرار دارد شهر اباد ۲۷۰ کیلومتر شمال شیراز است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این قلعه تاریخی در  بیشتر آشنا شوید. این قلعه به دوره ساسانیان برمیگردد.که در ۷۵…