قلعه شاهدژ قلعه شاهدژ ، یک اثر از دوران ساسانی است که در خراسان جنوبی در چند کیلومتری شهرستان نهبندان خودنمایی می کند.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این قلعه در شهرستان نهبندان بیشتر آشنا شوید. معرفی قلعه این قلعه…