موزه باستان شناسی آنتالیا موزه باستان شناسی آنتالیا در سال ۱۹۲۲ مانند یک گنجه ظاهر شد! گنجه‌ای که قرار بود گنج درونش را از گزند غارتگرانی همچون ایتالیا، آلمان، انگلیس و… حفظ کند.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این موزه…